Manic_Street_Preacers_Futurology

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Rock Elektroniczna

Najnowszy album walijskiego tria.
Hołd złożony krautrockowi.
Kompozycje nie zachwycają oryginalnością, ale stoją na wysokim poziomie.
Bardzo dobry wokal, bardzo dobre, urozmaicone instrumenty.
Nierówny album – będącym w przewadze dobrym utworom (rockowy “Sex, Power, Love and Money”, hipnotyzujący instrumentalny “Dreaming a City”) towarzyszą utwory słabe. O wartości albumu decyduje klasa artystów, zespołowi nie udało się udowodnić, iż krautrock ma nadal sens, ale udało się nagrać dobry album.


Translation by Google Translate:
Welsh trio’s latest album.
Tribute to krautrock.
Compositions do not delight with originality, but stand at a high level.
Very good vocals, very good, varied instruments.
Uneven album – on which predominantly a good songs (rock “Sex, Power, Love and Money”, hypnotic instrumental “Dreaming and the City”) are accompanied by the weak songs. About the worth of the album decides class of artists, the band failed to prove that krautrock still can matter, but managed to record a good album.

Advertisements