Joyce_Manor_Never_Hungover_Again

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Lo-fi Punk

10 piosenek na niespełna 20-minutowym longplayu kalifornijskiego zespołu.
Muzyka lo-fi i punk rock.
Krótkie, wybijające się nieco ponad przeciętność kompozycje.
Mimo iż nie pokazuje wielkich możliwości, zespół brzmi dobrze.
Nie jest to album dobry, ale nie jest to też album zły, na pewno za krótki.


Translation by Google Translate:
10 songs on a less than 20-minute longplay by California band.
Lo-fi music and punk rock.
Short, thumping a little above average compositions.
Although it does not show the great possibilities, the band sounds good.
This is not a good album, but it is also not a bad album, definitely too short one.

Advertisements