drytheriver-artwork-album

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie Folk

Nowy album zespołu z Londynu.
Muzyka na pograniczu folku i indie.
Jeśli chodzi o zespół, potencjał tkwi w pięknym, wysokim głosie Petera Liddle.
Niestety instrumenty prezentują się słabo, a do tego zespół pozbawiony jest wyczucia, kompozycje uderzają banalnością, momentami prostactwem.
Nie bez winy jest też Liddle, który momentami dopasowuje się do zespołu i pogłębia pretensjonalność utworów.
Zespół skutecznie zmarnował potencjał wokalisty.


Translation by Google Translate:
The new album of the band from London.
Music on the border between folk and indie.
As for the team, the potential lies in a beautiful, high voice of Peter Liddle.
Unfortunately, the instruments present themselves poorly, and this band is devoid of sense and feeling, the compositions full of banality.
Liddle is not innocent as well, he sometimes adapts to the band and deepens pretentiousness of the tracks.
The team effectively wasted potential of the vocalist.

Advertisements