DRY THE RIVER – ALARMS IN THE HEART

drytheriver-artwork-album

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie Folk

Nowy album zespołu z Londynu.
Muzyka na pograniczu folku i indie.
Jeśli chodzi o zespół, potencjał tkwi w pięknym, wysokim głosie Petera Liddle.
Niestety instrumenty prezentują się słabo, a do tego zespół pozbawiony jest wyczucia, kompozycje uderzają banalnością, momentami prostactwem.
Nie bez winy jest też Liddle, który momentami dopasowuje się do zespołu i pogłębia pretensjonalność utworów.
Zespół skutecznie zmarnował potencjał wokalisty.


Translation by Google Translate:
The new album of the band from London.
Music on the border between folk and indie.
As for the team, the potential lies in a beautiful, high voice of Peter Liddle.
Unfortunately, the instruments present themselves poorly, and this band is devoid of sense and feeling, the compositions full of banality.
Liddle is not innocent as well, he sometimes adapts to the band and deepens pretentiousness of the tracks.
The team effectively wasted potential of the vocalist.

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s