Listen_The_Kooks_cover

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie rock Indie

Najnowszy album angielskiego zespołu.
Muzyczny kalejdoskop na bazie indie rocka, usłyszeć można elementy gospel, funk, czy folk.
Niestety poza kilkoma energetycznymi, pozytywnymi utworami na początku i końcu krążka, zespół nagrał słabe, nudne utwory.
Niezłe instrumenty, niezły, charakterystyczny wokal.
Album znacznie lepszy niż poprzedni, niemniej jednak nie jest to album dobry.


Translation by Google Translate:
The latest album of English band.
Musical kaleidoscope based on indie rock, you can hear elements of gospel, funk, and folk.
Unfortunately, apart from a few energetic, positive songs at the beginning and end of the disc, the band recorded weak, boring songs.
Not bad instruments, not bad, characteristic vocal.
The album much better than the previous one, but still it is not a good album.

Advertisements