BanksGoddessCover

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Dream pop R&B

Debiutancki album kalifornijskiej artystki.
Przeważa dream pop, słychać w pływy R&B.
Urozmaicone, dobre kompozycje. Hipnotyczna muzyka buduje nieco mroczny, melancholijny klimat.
Dobry, pełny, umiejętnie używany, nieoryginalny głos wokalistki.
Dobre instrument, zarówno akustyczne jak i elektroniczne.
Bardzo dobra produkcja.
Debiut udany, wyczucie i szeroki wachlarz umiejętności pozwoliły na stworzenie dobrego albumu.


Translation by Google Translate:
The debut album of Californian artist.
The prevailing dream pop, R&B influences.
Varied, good compositions. Hypnotic music builds slightly dark, melancholic atmosphere.
Good, solid, skillfully used, non-genuine voice of the singer.
Good instrument, both acoustic and electronic.
Very good production.
Successful debut, feeling and a wide range of skills allowed to create a good album.

Advertisements