Tricky_-_Adrian_Thaws

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Elektroniczna Hip-hop

Dziesiąty album w karierze angielskiego artysty. Tytuł jest po prostu imieniem i nazwiskiem muzyka.
Muzyka elektroniczna, dużo hip-hopu.
Bardzo urozmaicone, oryginalne kompozycje.
Przeważa gęsty klimat rodem z zadymionych, piwnicznych klubów, ale zdarzają się też lekkie i z drugiej strony agresywne utwory.
Tricky udowodnił, że jest artystą dojrzałym. Znakomite wykorzystanie rozmaitych instrumentów, celny dobór gościnnych wokalistów, ciekawe kompozycje, wszystko to składa się na dobry, choć nierewelacyjny album.


Translation by Google Translate:
The tenth album in the career of the English artist. The title is simply a name and surname of the musician.
Electronic music, a lot of hip-hop.
Very varied, original compositions.
The prevailing, thick atmosphere straight out of smoky basement clubs, but there are also light and on the other hand, aggressive songs.
Tricky proved that he is a mature artist. Excellent use of various instruments, accurate choice of guest vocalists, interesting compositions, all this adds up to a good, though not excellent album.