CannibalCorpseASkeletalDomain

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Metal

Nowy album amerykańskiego zespołu.
Death metal.
Urozmaicone, oryginalne kompozycje.
Instrumenty na najwyższym poziomie, dobry wokal.
Amerykanie nie wykraczają poza ramy gatunku, ale mimo to zachwycają różnorodnością zagrań.
Momentami nudzi, momentami męczy, ale przede wszystkim “A Skeleton Domain” zachwyca. Bardzo twórczy album, który detronizuje panującego do tej pory w tegorocznym death metalu Behemotha.


Translation by Google Translate:
New album by American band.
Death metal.
Varied, original compositions.
Instruments at the highest level, good vocals.
Americans do not go beyond the genre, but still delight with diversity plays.
Sometimes boring, sometimes tiring, but above all “A Skeleton Domain” delights. Very creative album that dethrones the reigning so far in this year’s death metal Behemoth.

Advertisements