the-drums-encyclopedia

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie pop

Nowy album duetu z NY.
Indie pop z odległymi echami post-punka.
Urozmaicone, mało oryginalne kompozycje. Niestety poza kilkoma bardzo udanymi utworami przeważa nijakość, kicz i bezmyślność.
Nieoryginalny, typowy dla gatunku wokal.
Instrumenty nie wyróżniają się.
Przeciętny album z kilkoma dobrymi kompozycjami.


Translation by Google Translate:
New album from New York duo.
Indie pop with distant echoes of post-punk.
Varied, few original compositions. Unfortunately, except for a few very successful songs vagueness, kitsch and thoughtlessness prevail.
Unoriginal, typical of genre vocal.
Instruments do not stand out.
The average album with some good compositions.

Advertisements