Perfume_Genius Too_Bright_

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Eksperymentalna Pop

Nowy album artysty z Seattle.
Eksperymentalny pop.
W warstwie instrumentalnej ciekawe, zręczne połączenie fortepianu i elektroniki.
Czysty, wysoki wokal o specyficznej barwie. Mimo słyszalnych tendencji wokal ostatecznie nie zdominował instrumentów.
Niewątpliwie Perfume Genius proponuje coś innego, momentami rozczula, ale niestety nastąpił przerost formy nad treścią.


Translation by Google Translate:
New album by the artist from Seattle.
Experimental pop.
In the layer of instrumental innteresting, deft combination of piano and electronics.
Clean, high vocals of a specific timbre. Vocals ultimately did not dominate the instruments.
Undoubtedly Perfume Genius suggests something new, sometimes tenderness, but unfortunately there has been a triumph of form over substance.

Advertisements