Caribou_Our_Love

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Elektroniczna

Nowy album kanadyjskiego artysty.
Lekka muzyka elektroniczna.
Kompozycje oparte na powtórzeniach urozmaiconych detalami.
Największym plusem jest znakomity dobór urozmaiconych, pięknych, kolorowych dźwięków.
Poza tym kompozycje nie zachwycają, ale trzymają porządny poziom.
Dobry album, który przypomina jak ważna w muzyce elektronicznej jest estetyka.


Translation by Google Translate:
New album by Canadian artist.
Lightweight electronic music.
Compositions based on repetitions varied by details.
The biggest plus is the excellent choice of varied, beautiful, colorful sounds.
Apart from this the compositions do not impress, but keep a decent level.
A good album that reminds how important for electronic music are aesthetics.

Advertisements