Tokio_Hotel_-_Kings_Of_Suburbia

Ogólna ocena: 2,5

Gatunek: Pop rock Elektroniczna

Po pięciu latach przerwy niemiecki zespół powraca z nowym albumem, pierwszym nagranym po przeprowadzce lidera zespołu do Los Angeles.
Pierwsze rozczarowanie, choć spodziewane – teksty są napisane w języku angielskim.
Muzyka w okolicach elektronicznego pop rocka.
Urozmaicone kompozycje, ale niestety okupione całkowitym brakiem spójności. Poza tym kompozycje nie zachwycają poziomem.
Niestety zespół dawno zagubił charakterystyczne brzmienie, “Kings of Suburbia” jest albumem, który się zupełnie nie wyróżnia.


Translation by Google Translate
After a five year break, the German band is back with a new album, the first recorded after frontman moved to Los Angeles.
The first disappointment, though expected – the texts are written in English.
Music in the area of ​​electronic pop rock.
The varied compositions, but unfortunately, paid for with a complete lack of consistency. In addition, the level of compositions does not impress.
Unfortunately, the band lost a characteristic sound long time ago, “Kings of Suburbia” is an album that completely do not stand out.