foxygen - And-Star-Power

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Lo-fi Psychodelia Eksperymentalna Indie Folk

Nowy album kalifornijskiego duetu.
Bardzo urozmaicona muzyka: od leniwego indie folku po ostry, głośny eksperymentalizm. Elementem łączącym jest lo-fi i psychodelia.
Całość wsteczna. Dużo lepiej wypada głośna psychodelia, która wybija się ponad nijakie kompozycje z początku albumu. Również wsteczność jest mniej odczuwalna.
Dobre instrumenty i wokale.
Album nierówny i z pewnością za długi. Mógł być to album dobry, ale zespół postanowił umieścić również słabe utwory i w rezultacie album jest przeciętny. Szkoda.


Translation by Google Translate:
New album of the Californian duo.
Very varied music from lazy indie folk to sharp loud experimentalism. Connecting element is lo-fi and psychedelia.
The whole is backwards. Much better loud psychedelia that stands out from the bland compositions from the beginning of the album. Also reversals is less felt.
Good instruments and vocals.
Album is uneven and certainly too long. It could be a good album, but the band decided to include also the weak songs and as a result the album is mediocre. It is a pity.

Advertisements