Echosmith_Talking_Dreams_Cover_Art

Ogólna ocena: 2,5

Gatunek: Pop rock Indie rock

Debiut rodzeństwa Sierota z LA.
Połączenie pop rocka i indie rocka.
Nieurozmaicone, nieoryginalne, banalne kompozycje.
Bezbarwny, słaby, skrajnie nudny wokal.
Nijakie instrumenty.
Niestety zespół nie zapronował niczego, słaby album.


Translation by Google Translate:
Debut of the Sierota siblings from LA.
The combination of pop rock and indie rock.
Not varied, unoriginal, banal compositions.
Colorless, weak, extremely boring vocals.
Bland instruments.
Unfortunately, the team did not propose anything, weak album.

Advertisements