Billy Idol Kings_queens_cover

Ogólna ocena: 2,5

Gatunek: Hard rock Pop

Po ośmiu latach przerwy z nowym albumem powraca angielski weteran.
Muzyka głęboko osadzona w estetyce lat 80. W rezultacie otrzymujemy specyficzne połączenie hard rocka i popu z elementami dance.
Mało urozmaicone, nieoryginalne, nieciekawe kompozycje.
Słaby wokal, nijakie instrumenty.
Słaby, wsteczny album. Wygląda na to, że Billy Idol chciałby wrócić do lat 80., album pokazuje, że powinien wrócić na ziemię.


Translation by Google Translate:
After eight-year hiatus English veteran returns with a new album.
Music deeply rooted in the aesthetics of the 80s. The result is a unique combination of hard rock and pop with elements of dance.
Varied little, unoriginal, uninteresting compositions.
Weak vocals, bland instruments.
Weak, retrograde album. It seems that Billy Idol would like to return to the 80s, the album shows that he should better go down to earth.

Advertisements