Jessie_Ware_Tough_Love.jpeg

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Pop Soul

Najnowszy album artystki z Londynu.
Połączenie popu i soulu, w porównaniu do debiutu Ware przesunęła się w stronę popu.
Niestety “Tough Love” pod każdym względem jest albumem gorszym niż “Devotion”.
Część kompozycji zachwyca detalami, ale przeważa przeciętność.
Siłą debiutu był oryginalny wokal, tym razem artystka niebezpecznie zbliża się do innych piosenkarek, przez co traci oryginalność.
Wreszcie, bez wątpienia “Tough Love” jest bardzo intymnym wydawnictwem, niestety Ware brakuje wyczucia i czasami popada w infantylizm, potęgowany przez przeciętność kompozycji.
Syndrom drugiego albumu w klasycznej postaci.


Translation by Google Translate:
The latest album of the artist from London.
The combination of pop and soul, in comparison to debut Ware moved toward pop.
Unfortunately, the “Tough Love” in every respect is an album worse than “Devotion”.
Part of the composition delights by details, but mediocrity prevails.
The strength of the debut was the original vocals, but this time she is dangerously approaching other singers, which leads to loses in originality.
Finally, without a doubt, “Tough Love” is a very intimate release, but Ware lacks sense and sometimes falls into infantilism, compounded by the mediocrity of the composition.
Second album syndrome in the classic form.

Advertisements