kiesza Sound_of_a_Woman_cover

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Pop Dance Elektroniczna Soul

Debiutancki album artystki z Calgary.
Popowa muzyka łącząca soulowe śpiewanie z muzyką house i dance.
Album rozpoczyna się od bardzo dobrej, przebojowej kompozycji “Hideaway”, która pokazuje, iż zaproponowane połączenie ma sens.
Niestety kolejne utwory są albo słabe, albo bliźniaczo podobne do “Hideaway”, brakuje spójności.
Kiesza posiada ciekawy głos, ale brakuje mocy i wyczucia, co słychać najlepiej w łzawym coverze “What Is Love”.
Album stworzony zgodnie z zasadą: przebój – wypełniacze, szkoda.


Translation by Google Translate:
The debut album of the artist from Calgary.
Pop music combining soul singing with house and dance.
The album starts with a very good, hit composition “Hideaway”, which shows that the proposed combination makes sense.
Unfortunately, next songs are either weak or too similar to “Hideaway”, lacks coherence.
Kiesza has an interesting voice, but lacks the power and sense of what is heard best in tearful cover of “What Is Love”.
Album created according to the principle: hit – fillers, too bad.

Advertisements