5_The_Gray_Chapter_Artwork

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Metal

Po sześcioletniej przerwie zespół wydał piąty album w karierze, pierwszy po śmierci basisty Paula Gray’a i odejściu perkusisty Joey’a Jordisona.
Nu metal z elementami alternatywnego metalu.
Proste, dobre, energetyczne, potężne kompozycje. Momentami nieuzasadnione, ale zazwyczaj jednak uzasadnione prostactwo.
Dobre instrumenty, bardzo dobry wokal.
Album znakomity jeśli chodzi o warsztat, momentami zawodzi produkcja, brakuje nowatorstwa, ale profesjonalizm zespołu pozwolił na stworzenie dobrego albumu.


Translation by Google Translate:
After a six-year break, the band released the fifth album of its career, the first after the death of bassist Paul Gray and drummer Joey Jordison’s departure.
Nu metal with elements of alternative metal.
Simple, good, energetic, powerful compositions. Sometimes unjustified, but usually the legitimate vulgarity.
Good instruments, very good vocals.
Album outstanding when it comes to the workshop, sometimes production disappoints, there is lack of innovation, but the professionalism of the band made it possible to create a good album.

Advertisements