Thurston_Moore_-_The_Best_Day

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Post-rock Eksperymentalna

Najnowszy solowy album gitarzysty Sonic Youth.
Przeważa instrumentalny eksperymentalizm na bazie post-rocka.
Długie, rozbudowane kompozycje.
Ciepło brzmiące instrumenty na wysokim poziomie.
Album nie zachwyca, eksperyment stał się celem a nie środkiem, ale artyście nie można odmówić klasy. Plus ciekawe brzmienie.


Translation by Google Translate:
The latest solo album by guitarist of Sonic Youth.
The prevailing instrumental experimentalism on the basis of post-rock.
Long, complex compositions.
Warm instruments at a high level.
The album does not impress, the experiment became the target and not the mean, but the one can not deny the artist’s class. Plus interesting sound.