ex hex rips

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Post-punk Indie rock

Debiutancki album od zespołu z Waszyngtonu.
Muzyczna podróż w czasie do żeńskiego post-punka lat 80. i 90.
Ciekawe, urozmaicone kompozycje.
Instrumenty, a właściwie ich brzmienie odpowiedzialne są za wsteczność albumu.
Mało oryginalny, wyjęty z lat 80. lub 90. wokal.
Dobre utwory, ale to z pewnością nie jest krok na naprzód dla muzyki.


Translation by Google Translate:
The debut album from the band from Washington DC.
A musical journey back in time to the female 80s and 90s post-punk.
Interesting, varied compositions.
Instruments and their sound actually are responsible for the retrogression of the album.
Hardly original, removed from the 80s or 90s vocals.
Good songs, but it is certainly not a step forward for the music.

Advertisements