WYR0714CDinsert

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Post-punk Lo-fi Indie rock

Nowy album zespołu z NY, znanego dotąd pod nazwą Parquet Courts.
Urozmaicona muzyka na pograniczu post-punka i indie rocka zagrana w konwencji lo-fi.
Po raz kolejny urozmaiceniu towarzyszy nierówność pod względem jakości.
Dwa utwory (“Pretty Machines” i “These Boots Are Made For Walkin'”) zachwycają znakomitym użyciem ciepłej sekcji dętej. Niestety zdarzają się też słabsze momenty.
Niemniej jednak wydaje się, że jest to najlepszy i najrówniejszy album w karierze płodnego zespołu. Niespełna dwa lata po debiucie Amerykanie mają na koncie już trzy albumu. Najważniejsze, że tendencja jest wzrostowa, “Content Nausea” zaskakuje ciepłem, ale na bardzo dobry album zespół musi jeszcze poczekać.


Translation by Google Translate:
A new album from the band from NY, so far known as Parquet Courts.
Varied music on the border of the post-punk and indie rock played in the lo-fi convention.
Once again, a variety in terms of music is accompanied by inequality in terms of quality.
Two tracks (“Pretty Machines” and “These Boots Are Made For Walkin'”) delight by using excellent warm brass section. Unfortunately, there are also weaker moments.
All in all, it seems that this is the best and the most equal album in career of the prolific band. Less than two years after the debut Americans have already released three album. Most importantly, the trend is upward, “Content Nausea” surprise with its warmth, but for a very good album the band has yet to wait.

Advertisements