the ghost inside Dear_Youth

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Hardcore Metal

Najnowszy album zespołu z LA.
Melodic hardcore i metalcore.
Nieurozmaicone, nieoryginalne kompozycje, które sprowadzają się do bezmyślnej nawalanki.
Solidne instrumenty i wokale.
Niestety zespołowi zabrakło pomysłow i w efekcie “Dear Youth” jest wydawnictwem przeciętnym.


Translation by Google Translate:
The latest album from the band from LA.
Melodic hardcore and metalcore.
Non-varied, non-original compositions, which come down to mindless noise.
Solid instruments and vocals.
Unfortunately, the band ran out of ideas and as a result, “Dear Youth” is an average release.

Advertisements