Wu-Tang_Clan_A_Better_Tomorrow

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Hip-hop

Po najdłuższej, siedmioletniej przerwie w karierze legendarna grupa wydała nowy album.
Esencja hip-hopu.
Urozmaicone, oryginalne kompozycje.
Bardzo dobry, ostry rap.
Znakomita, bardzo urozmaicona warstwa instrumentalna. Znakomita produkcja.
Raperzy poruszają poważne problemy społeczne, m.in. brak sprawiedliwości przejawiający się więzieniem niewinnych ludzi.
Wu-Tang Clan przypomina korzenie gatunku, ale jednocześnie nie nudzi. Zdarzają się kiczowate momenty, ale mimo wszystko jest to bardzo dobry album.


Translation by Google Translate:
After the longest in career, seven-year break legendary group released a new album.
The essence of hip-hop.
Varied and original compositions.
Very good, sharp rap.
Excellent, very diverse instrumental layer. Excellent production.
Rappers touch on serious social problems, such as lack of justice manifested in imprisonment of innocent people.
Wu-Tang Clan resembles roots of thegenre, yet music is not boring. There are kitschy moments, but after all it is a very good album.

Advertisements