ariel pink Pom_pom

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Crossover

Najnowszy album muzyka z LA.
Muzyczny crossover. Najbardziej słyszalne są wpływy new wave od The Cure i świrowanie od Franka Zappy.
Urozmaicone, nieoryginalne kompozycje.
Dobre instrumenty i wokal.
Największym problemem albumu jest wsteczność. Niemniej jednak artyście udało się stworzyć miły klimat, jak na ilość urozmaiceń album jest wyjątkowo spójny – udane wydawnictwo.


Translation by Google Translate:
The latest album by musician from LA.
Crossover music. You can clearly hear new wave influences from The Cure and freaking of Frank Zappa.
Varied, non-original compositions.
Good instruments and vocals.
The biggest problem with the album is retrogression. However, the artist managed to create a pleasant atmosphere, as the amount of variety album is very consistent – a successful release.

Advertisements