2014ForestHillsDrive

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Hip-hop

Nowy album amerykańskiego rapera.
Bardzo intymny krążek, jeden z pierwszych w których słychać echa incydentu z Ferguson.
Muzyka hip-hopowa.
Znakomita, urozmaicona warstwa instrumentalna, bardzo dobry rap.
Kompozycje nie zachwycają, ale trzymają wysoki poziom.
“Born Sinner” był najlepszym wydawnictwem hip-hopowym zeszłego roku. “2014 Forest Hills Drive” sukcesu nie powtórzy, niemniej jednak jest to z pewnością album niebanalny. Kilka przebłysków geniuszu bardzo dobrze rokuje na przyszłość.


Translation by Google Translate:
New album of the American rapper.
Very intimate record, one of the first in which you can hear echoes of the Ferguson incident.
Hip-hop music.
The vast, varied instrumental layer, very good rap.
Compositions do not impress, but keep a high level.
“Born Sinner” was the best hip-hop release last year. “2014 Forest Hills Drive” does not repeat the success, but it is certainly a remarkable album. A few glimpses of genius bodes very well for the future.

Advertisements