pvris White_Noise_Album_Art

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Pop rock

Debiut amerykańskiego zespołu.
Pop rock, słychać echa hardcore i dubstep, echa prostackie.
Mało urozmaicone, dzięki nietypowemu połączeniu oryginalne kompozycje.
Największą wadą zespołu jest słaby wokal. Wokalistka nie posiada ani silnego ani oryginalnego ani urozmaiconego głosu.
Instrumenty nie wyróżniają się.
Atutem albumu jest nowe brzmienie wynikające z wspomnianego połączenia, niestety poza tym jest to przeciętny album i niezbyt obiecujący debiut.


Translation by Google Translate:
The debut of the American band.
Pop rock, you can hear echoes of hardcore and dubstep, vulgar echoes.
Little varied, thanks to untypical combination original compositions.
The biggest disadvantage of the band is weak vocals. The singer has neither strong nor varied nor original voice.
Instruments do not stand out.
The advantage of the album is new sound, the result of mentioned connection, but beyond that it is a mediocre album and not very promising debut.

Advertisements