Layout_11_A_FINAL_Corr

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Eksperymentalna

Piąty album w karierze amerykańskiego muzyka.
Muzyka eksperymentalna.
Początek słaby, nudny, jednak kolejne utwory prezentują się ciekawie.
Wokal i instrumenty bez rewelacji.
Dobre kompozycje stanowią siłę tego nierównego albumu, na szczęście słabych utworów jest mniej.
Niemniej jednak zachwyt krytyków przesadzony.


Translation by Google Translate:
Fifth album in the career of the American musician.
Experimental music.
Weak beginning, boring, but next songs present themselves interesting.
Vocals and instruments without revelation.
Good compositions are strength of this uneven album, fortunately there are less weak tracks than good ones.
However critics admiration is exaggerated.

Advertisements