BelleandSebastianGirlsInPeacetimeWantToDance2015

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Indie pop

Z upływem lat zespół z Glasgow coraz rzadziej wydaje albumy, na najnowszy fani musieli czekać pięć lat. W międzyczasie zespół opuścił trębacz Mick Cooke.
Szkoci poruszają się wokół indie popu, ale w ciągu 60 minut dotykają tak egzotycznych gatunków jak jazz i disco.
Urozmaicone, oryginalne kompozycje na niezłym poziomie.
Bardzo dobre brzmienie zespołowe.
Nieoryginalny, dobry, lekki wokal męski, ciekawe gościnne wokale żeńskie (Dee Dee Penny, Sarah Martin).
“Girls…” jest najdłuższym albumem w karierze zespołu. Niestety muzycy nie zadbali o spójność, przez co nie wiadomo do czego Szkoci zmierzają. Jednocześnie nie można odmówić wybitnej zdolności tworzenia lekkiego klimatu.


Translation by Google Translate:
Over the years, the band from Glasgow are releasing albums less and less often. For the latest fans had to wait five years. In the meantime, the trumpeter Mick Cooke left the band.
Scots move around indie pop, but within 60 minutes they are touching such exotic species as jazz and disco.
Varied, original compositions on a good level.
Very good team-sound.
Non-genuine, good, light male vocals, interesting guest female vocals (Dee Dee Penny, Sarah Martin).
“Girls …” is the longest album in the band’s career. Unfortunately, the musicians have not taken care of consistency, so it is not known where the Scots are going to. At the same time you can not refuse an outstanding ability to create light atmosphere.

Advertisements