Marilyn_Manson_-_The_Pale_Emperor

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Rock Industrial

Najnowszy album amerykańskiego zespołu.
Muzyka rockowa z charakterystycznym industrialowym brzmieniem, Manson zrezygnował tym razem z metalu.
Wadą albumu jest męcząca monotonia panująca na wielu poziomach: kompozycyjnym, wokalnym, instrumentalnym.
Należy wyróżnić znakomitą produkcję i zachowanie wyróżniającego brzmienia.
Album przeznaczony głównie dla fanów.


Translation by Google Translate:
The latest album of the American band.
Rock music with a characteristic industrial sound, Manson gave up this time with the metal.
The disadvantage of the album is tiresome monotony prevailing on many levels: compositional, vocal, instrumental.
Should be distinguished excellent production and preservation of distinctive sounding.
The album is intended mainly for the fans.

Advertisements