Viet_Cong_self_titled_album_cover

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Post-punk Psychodeliczna Indie rock Lo-fi

Debiut zespołu z Calgary.
Muzyka oparta na psychodelicznym post-punku z elementami indie rock.
Dobre, urozmaicone, rozbudowane kompozycje.
Dobry, klimatyczny wokal.
Ciekawe instrumenty, uwagę przyciąga zwłaszcza nieszablonowa perkusja.
Muzyka przypomina poruszanie się w ciemności, wiele tu niepewności i niebezpieczeństw, które apogeum osiągają w znakomitej kompozycji “Death”. Narzekać można na brak spójności, ale z pewnością jest to debiut udany.


Translation by Google Translate:
The debut of the band from Calgary.
Music based on psychedelic post-punk with elements of indie rock.
Good, varied, complex compositions.
Good, climate vocals.
Interesting instruments especially unconventional percussion attracts attention .
Music reminds walking in the darkness, there are many uncertainties and dangers that reaches its apogee in the excellent composition “Death”. You can complain a bit about the lack of consistency, but it is certainly a successful debut.

Advertisements