Björk_-_Vulnicura_(Official_Album_Cover)

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Eksperymentalna Elektroniczna

Nowy album legendarnej islandzkiej artystki.
Björk powraca do użycia instrumentów smyczkowych na dużą skalę. W porównaniu do “Homogenic” jest to użycie bardziej rozwinięte, ale za to słabiej łączy się z elektronicznymi brzmieniami oraz mniej służy dobru kompozycji.
Długie, rozbudowane, otwarte kompozycje.
Arystka nie ukrywa, że album opowiada o rozstaniu z Matthew Barney’em. Tego typu tematyka zawsze pociąga za sobą ryzyko nieprzyjemnego ekshibicjonizmu. Granica infantylizmu zostaje przekroczona raz, w utworze “History of touches”.
Niepowtarzalny wokal jak zwykle zachwyca, ale trzeba podkreślić, iż tym razem Björk jest wyjątkowo skromna i nie pokazuje pełni możliwości.
Każdy album artystki przynosił nowe, ciekawe brzmienia, tym razem są to brzmienia apokaliptyczne, doomowe.
W trzecią dekadę międzynarodowej kariery Björk wkracza godnie, ale bez rewelacji.


Translation by Google Translate:
The new album of the legendary Icelandic artist.
Björk returns to the use of string instruments on a large scale. Compared to “Homogenic” the use is more developed, but it is less well combined with the electronic sounds, and benefit less to the composition.
Long, complex, open compositions.
Artist stated that the album is about break up with her partner Matthew Barney. This type of subject always involves the risk of unpleasant exhibitionism. Infantilism boundary is exceeded once, in “History of touches.”
The unique vocals as usual delights, but it must be emphasized that this time Björk is extremely modest and does not show the full potential.
On every album artist bring new and interesting sounds, this time apocalyptic, doom sounds.
Björk opens the third decade of her international career with dignity, but no revelations.