the notwist - messier objects

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Eksperymentalna

Dziesiąty album w karierze niemieckiego zespołu.
Konceptualny album – 16 krótkich instrumentalnych utworów plus jedna rozbudowana kompozycja.
Muzycy znakomicie opanowali urozmaicone instrumentarium. Dzięki temu kompozycje tworzą ładny nastrój, urozmaicenia nie pozwalają na nudę.
Zabrakło ryzyka, nie jest to również jeden z tych albumów, do których chce się wracać. Ale przesłuchać raz warto.

Translation by Google Translate:
Tenth album in the career of the German band.
Concept album – 16 short instrumental tracks plus one complex composition.
Musicians perfectly mastered the varied instrumentation. Thanks to that compositions create a nice atmosphere, variety does not allow for boredom.
Album lacks the risk, it is also not one of those albums to whichyou want to go back. But it is definitely worth to listen to it once.

Advertisements