Mark_Ronson_-_Uptown_Special_(Official_Album_Cover)

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Funk Jazz R&B

Po pięciu latach przerwy londyński producent powraca z nowym albumem zadedykowanym zmarłej w międzyczasie Amy Winehouse, z którą Ronson współpracował.
Muzyczna podróż w czasie w klimatach jazz, funk i R&B.
Niezłe, acz wsteczne kompozycje.
Dobre brzmienie, dobre instrumenty.
Ronsona wsparli m.in. Stevie Wonder i Bruno Mars.
Nie jest to album ponadprzeciętny.


Translation by Google Translate:
After a five year hiatus London-based producer is back with a new album, that is dedicated to deceased Amy Winehouse, with whom Ronson collaborated.
A musical journey through time in climate of jazz, funk and R&B.
Not bad, though reverse compositions.
Good sound, good instruments.
Ronson was supported by, among others, Stevie Wonder and Bruno Mars.
This is not an album above average.

Advertisements