the subways the subways

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Punk

Najnowszy album angielskiego zespołu.
Punk rock.
Przeciętne, mało urozmaicone kompozycje.
Przeciętne wokale.
Słabe instrumenty.
Przeciętny album.


Translation by Google Translate:
British band’s latest album.
Punk rock.
Average, little varied compositions.
Average vocals.
Weak instruments.
The average album.

Advertisements