THE SUBWAYS – THE SUBWAYS

the subways the subways

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Punk

Najnowszy album angielskiego zespołu.
Punk rock.
Przeciętne, mało urozmaicone kompozycje.
Przeciętne wokale.
Słabe instrumenty.
Przeciętny album.


Translation by Google Translate:
British band’s latest album.
Punk rock.
Average, little varied compositions.
Average vocals.
Weak instruments.
The average album.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s