The_Pop_Group_-_Citizen_Zombie

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Eksperymentalna Post-punk Dance-punk Indie New wave

Na nowy album brytyjskiego zespołu fani musieli czekać 35 lat.
Eksperymentalna muzyka łącząca rozmaite gatunki: od post-punka poprzez indie po dance.
Bardzo urozmaicone, oryginalne, znakomite kompozycje.
Bardzo dobrze dopasowany wokal.
Szerokie instrumentarium.
“Citizen Zombie” niesie ze sobą tak potrzebną dawkę szaleństwa. Album jest głęboko zakorzeniony klimacie przełomu lat 70. i 80., końcówka krążka prezentuje się trochę słabiej, niemniej jednak album przynosi odmianę i jest najlepszym albumem wydanym dotychczas w tym roku.


Translation by Google Translate:
For the new album of the British band fans had to wait 35 years.
Experimental music combining various genres: from post-punk through indie to dance.
Very varied, original, excellent compositions.
Very well suited vocals.
Wide range of instruments.
“Citizen Zombie” brings a much-needed dose of madness. The album is a deeply entrenched in climate of the late 70s and early 80s, the last tracks are a little worse, but the album brings a change and is the best album released so far this year.

Advertisements