dan deacon glissriffercvr2400

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Elektroniczna Indie

Najnowszy album amerykańskiego artysty.
Przemijające klimaty: najpierw elektroniczne indie, później elektroniczna muzyka świata pod koniec wokal znika i pozostaje już sama elektronika.
Dobre, rozbudowane kompozycje.
Ciekawa muzyka bazująca na powtarzanych w szybkim tempie urwanych fraz. Dzięki temu udaje się uzyskać szamański efekt.
Niestety jest to jedyna innowacja zaproponowana przez Deacona.
Album lepszy niż “America”, ale nadal nie jest to bardzo dobre wydawnictwo.


Translation by Google Translate:
The latest album by the American artist.
Transient climates: first electronic indie, the electronic world music and in the end the vocal disappears and only electronics stays.
Good, complex compositions.
Interesting music based on repeated at a rapid pace clipped phrases. Thanks to that a shamanic effect is achieved.
Unfortunately this is the only innovation proposed by Deacon.
The album better than “America”, but still not a very good release.

Advertisements