Will-Butler-Policy

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie Indie rock

Solowy debiut członka Arcade Fire.
Indie rock, punk rock, ballady, klawisze – wszystko to łączy się na tym albumie. Niestety mieszanka jest dość niestrawna, brakuje jakiejkolwiek spójności.
Najciekawszym elementem jest wokal Butlera. W Arcade Fire zazwyczaj słyszymy jego brata, tymczasem okazuje się, że Will też posiada oryginalny, dobry wokal, którym umiejętnie gra.
Instrumenty nie wyróżniają się.
Jest to album dziwaczny, wygląda na to, że Butlerowi nie zależało na nagraniu dobrego debiutu – jeśli tak, to udało się osiągnąć cel. Mimo to potencjał jest duży.


Translation by Google Translate:
Solo debut by Arcade Fire member.
Indie rock, punk rock, lullabies, keyboards – all come together on this album. Unfortunately the mix is quite indigestible, lacking any consistency.
The most interesting element is the vocal. In the Arcade Fire usually you hear his brother, in the meantime, it turns out that Will also has an original, good vocals, which plays skilfully
Instruments do not stand out.
This album is freakish, it seems that Butler do focus on the recording of not good debut – if so, he managed to reach the goal. Despite this fact, the underlying potential is high.

Advertisements