modest mouse Strangers_to_Ourselves_cover

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie rock Rock

Osiem lat po wydaniu poprzedniego albumu, po wielu zmianach w składzie (odszedł m.in. Johnny Marr) amerykański zespół wydał nowy krążek.
Muzyka rockowa, głównie indie rock, ale muzycy dotykają również innych stylistyk.
Mało interesujące, urozmaicone kompozycje.
Przeciętny wokal, instrumenty nie wyróżniają się.
Trudno uwierzyć, że tak dobry zespół mógł nagrać tak przeciętny album. Wyjaśnieniem może być fakt, iż dla połowy muzyków jest to debiut w Modest Mouse.
“Strangers to Ourselves” jest bolesnym dla słuchacza zapisem perturbacji jakie spotkały zespół.


Translation by Google Translate:
Eight years after the release of the previous album, after many line-up changes (including Johnny Marr’s depart) American band released a new album.
Rock music, especially indie rock, but the band also touches other styles.
Little interesting, varied compositions.
The average vocals, instruments also do not stand out.
It’s hard to believe that such a good band could record such an average album. The explanation may be the fact that for half of the musicians it is the debut in Modest Mouse.
“Strangers to Ourselves” is a record of perturbations which met the band, a painful record for the listener .

Advertisements