Cournetbarnett sometimes

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Indie rock Rock

Debiutancki album artystki z Melbourne.
Bardzo urozmaicona muzyka: przeważają indie rockowe, żywe utwory, ale można też usłyszeć rozbudowane post rockowe kompozycje czy bluesowe jamy.
Oryginalne, dobre kompozycje.
Dobry, ale niestety monotonny, pozbawiony emocji wokal, co w przypadku albumu długogrającego jest wadą.
Znakomite, szalone instrumenty.
Barnett jest z pewnością artystką nieszablonową i utalentowaną. Niestety debiutowi brakuje spójności, co obniża wartość wydawnictwa. Oklaski na stojąco za kompozycję “Kim’s Caravan”.


Translation by Google Translate:
The debut album of the artist from Melbourne.
Very diverse music: lively indie rock predominates, but you can hear also the powerful post-rock or blues jamming compositions.
Original, good compositions.
Good, but unfortunately monotonous, emotionless vocals, in the case of full-length album it is a disadvantage.
Excellent, crazy instruments.
Barnett is certainly unconventional and talented artist. Unfortunately debut lacks consistency, which reduces the value of the release. Standing ovation for the composition “Kim’s Caravan”.

Advertisements