Kendrick_Lamar_-_To_Pimp_a_Butterfly

Ogólna ocena: 5,5

Gatunek: Hip-hop Jazz

Nowy album kalifornijskiego rapera, którego wydany przed trzema laty debiut wywołał zachwyt krytyków.
Hip-hop oparty na muzyce jazz i R&B.
Znakomite, urozmaicone, oryginalne, dopracowane kompozycje.
Bardzo dobry rap, znakomite wykorzystanie gościnnych artystów (m.in. Thundercat, Bilal, Snoop Dogg).
Wyśmienita warstwa instrumentalna. Maestria instrumentów zachwyca.
Produkcja na najwyższym poziomie.
Teksty pokazują, iż dyskryminacja rasowa w Stanach Zjednoczonych nie jest wyczerpanym tematem.
Debiutancki “good kid, m.A.A.d city” pokazywał Kendricka obiecującego rapera, na “To Pimp a Butterfly” słyszymy Kendricka genialnego kompozytora i wybitnego artystę. Jest to album objawienie i manifest jednocześnie, zdecydowanie najlepsze wydawnictwo do tej pory w tym roku i najlepszy hip-hopowy album od lat.


Translation by Google Translate:
New album of Californian rapper, whose debut, released three years ago, caused admiration of critics.
Hip-hop music based on jazz and R&B.
Splendid, varied, original, refined compositions.
Very good rap, excellent use of guest artists (including Thundercat, Bilal, Snoop Dogg).
Exquisite instrumental layer. Mastery of instruments delights.
Production at the highest level.
The texts show that racial discrimination in the United States is not a closed topic.
The debut “good kid, MAAD city” showed Kendrick – promising rapper, on “The Pimp and the Butterfly” you hear Kendrick – the genius composer and an outstanding artist. This album is a disclosure and a manifesto at the same time, by far the best release so far this year and the best hip-hop album in years.

Advertisements