STEVEN WILSON – HAND. CANNOT. ERASE.

Steven_Wilson_Hand_Cannot_Erase_cover

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Progresywna

Najnowszy album muzyka z Londynu.
Progresywny rock.
Długie, rozbudowane, fasadowe kompozycje. Niestety umiejętności kompozytorskie zawiodły. Wiele jest tu niedoróbek i niezrozumiałych rozwiązań.
Niezłe instrumenty, wyróżnia się gitara.
Blady wokal.
Przeciętny album. Wilson chciał odświeżyć muzykę progresywną, bez skutku. Zachwyt krytyków całkowicie niezrozumiały.


Translation by Google Translate:
The latest album by the musician from London.
Progressive rock.
Long, complex and pompous compositions. Unfortunately, composing skills have failed. Many lacunae and unuderstandable solutions.
Fair instruments, guitar stands out.
Pale vocals.
The average album. Wilson wanted to refresh the progressive music, with no success. Admiration of critics completely unjustified.

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s