Kendrick_Lamar_-_To_Pimp_a_Butterfly

Pięć najlepszych albumów:

1. Kendrick Lamar – To Pimp A Butterfly
2. The Pop Group – Citizen Zombie
3. Björk – Vulnicura
4. Napalm Death – Apex Predator – Easy Meat
5. Father John Misty – I Love You, Honeybear

W porównaniu do zeszłego roku można powiedzieć, że 2015 r. zaczął się obiecująco. W pierwszych trzech miesiącach wydano album, który zasłużył na ocenę 5,5/6 co nie przytrafiło się żadnemu albumowi w roku 2014.
Albumem tym jest „To Pimp A Butterfly” autorstwa Kendricka Lamara, album który zdobył uznanie wszystkich krytyków i z pewnością będzie pretendował do albumu roku. Opinia Flying Lotus, iż jest to „future classic” jest jak najbardziej uzasadniona, album można nazwać kamieniem milowym dla rapu.

W znakomitym stylu powróciło The Pop Group. Po 35 latach przerwy zespół zdołał wydać bardzo dobry album łączący wiele gatunków. Kolejne miejsce zajmuje „Vulnicura”. Biorąc po uwagę twórczynię, można powiedzieć iż miejsce to jest rozczarowaniem. Björk wydała po raz kolejny bardzo dobry album, niemniej jednak nie jest to jeden z lepszych albumów artystki. Ryzykownie intymna tematyka nie do końca się sprawdziła wyczuwa się również niedosyt jeśli chodzi o muzykę. Dobra passa metalu trwa, a najlepszy album w gatunku wydał Napalm Death, który pomimo (a może z powodu) upływu lat zachowuje doskonałą formę. Piątym najlepszym albumem minionego kwartału jest album „I Love You, Honeybear”. Father John Misty zaprezentował zestaw bardzo dobrych kompozycji folkowych, którym co ważne nie brakuje wyrazistości.

Ponadto wydano również wiele innych interesujących albumów. Na pewno warto zwrócić uwagę na najlepszy debiut w wykonaniu kanadyjskiego Viet Cong. Folkową ripostą dla Fathera Johna Misty był album „Carrie & Lowell” delikatnego Sufjana Stevensa. Styczeń przyniósł dwa dobre albumy R&B od Jazmine Sullivan i Dawn Richard. Porządnymi albumami pozytywnie zaskoczyli (czyli obyło się bez żenady) starzy wyjadacze: Scorpions i Europe.

Największe rozczarowania to przede wszystkim bezsilny album Modest Mouse, nijakie wydawnictwo Madonny i blady krążek od Ringo Starr.

Translation by Google Translate:
Compared to last year, we can say that 2015 began promisingly. In the first three months, there was released an album that deserves a 5.5/6 grade which does not happen to any album in 2014.
This album is “The Pimp A Butterfly” by Kendrick Lamar, an album which won applause of all the critics and certainly will pretend to the album of the year. Flying Lotus opinion that it is a “future classic” is the most justified, the album can be called a milestone for rap.

In an excellent style returned The Pop Group. After a 35 year break, the band managed to release a very good album combining many genres. Then comes the “Vulnicura”. Taking into account the creator, you can say that the place is a disappointment. Björk released once again a very good album, but this is not one of the best albums of the artist. Intimate risky subject was not the best choice and there is also insufficiency when it comes to music. Metal continues winning streak and the best album in the genre gave Napalm Death, which, despite (or perhaps because of) the lapse of years remains in perfect shape. Fifth best album of the the first quarter of the year is “I Love You, Honeybear”. Father John Misty presented a set of very good folk compositions, in which, what is important, clarity is not missing.
In addition, also there were released a number of other interesting albums. Definitely it is worth to pay attention to the best debut by Viet Cong. Folk riposte to Father John Misty was the album “Carrie & Lowell” by soft Sufjan Stevens. January saw two good R&B albums from Jazmine Sullivan and Dawn Richard. Releasing decent albums positively surprised (which means avoided embarrassment) old-timers: Scorpions and Europe.
The biggest disappointment is primarily powerless Modest Mouse album, but also bland records by Madonna and Ringo Starr.

Playlista z wybranymi utworami:

Advertisements