east india youth Culture Of Volume

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Elektroniczna Synthpop

Zaledwie rok po debiucie brytyjski artysta proponuje kolejny album.
Urozmaicona muzyka elektroniczna: od synthpopu po disco.
Urozmaicone, oryginalne kompozycje.
Dobry wokal, porządna, choć momentami niestrawna elektronika.
Album choć nierówny utrzymuje poziom debiutu. I chociaż jest to poziom, którego wielu artystów mogłoby pozazdrościć to jednak stagnacja nie jest wskazana.


Translation by Google Translate:
Barely a year after the debut, British artist proposes another album.
Varied electronic music from the disco to synthpop.
Varied and original compositions.
Good vocals, decent, though sometimes indigestible electronics.
Although uneven, the album maintains the level of the debut. And although it is a level that many artists would envy stagnation is not indicated anyway.

Advertisements