toro y moi what for

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie

Nowy album amerykańskiego artysty.
Muzyk zdecydował się na nieco odważniejsze granie i oprócz chillwave usłyszeć można choćby rytmiczne indie.
Urozmaicone, takie sobie kompozycje.
Rozmyty, nieoryginalny wokal.
Odważniejsze granie przejawia się przede wszystkim w warstwie instrumentalnej, która pozytywnie zaskakuje niebanalnymi, zgrabnymi dźwiękami.
Toro Y Moi zrozumiał, iż nie można tkwić ciągle w chillwave, urozmaicenie przyniosło dobre skutki (choć prostacki utwór “Spell It Out” pokazuje, że łatwo przesadzić). Niestety nadal nie jest to dobry album.


Translation by Google Translate:
A new album by the American artist.
Musician decided to play him bolder and as a result, apart from chillwave you can even hear rhythmic indie.
Varied, so-so songs.
Blurry, aftermarket vocals.
Bolder playing is manifested primarily in instrumental layer, which positively surprised non banal, shapely sounds.
Toro Y Moi understood that he can not be stuck in the chillwave all the time, diversity has brought good results (although simplistic song “Spell It Out” shows that it’s easy to overdo it). Unfortunately, it is still not a good album.