young fathers White_Men_Are_Black_Men_Too

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Hip-hop Indie Eksperymentalna

Rok po debiucie szkocka grupa wydała nowy album.
Słuchając debiutu nie było wiadomo dokąd zespół zmierza. Za sprawą nowego albumu wszystko powoli staje się jasne: z chaosu wykluwa się nowa idea, zespół staje się prekursorem nowego gatunku – indie rapu.
Oryginalne, urozmaicone, dobre kompozycje.
Charakterystyczna, hałaśliwa warstwa instrumentalna znakomiecie dopasowana do rapu.
Szkoci nadal są nierówni, niemniej jednak “White men…” jest odważnym krokiem we właściwym kierunku.


Translation by Google Translate:
One year after the debut the Scottish band released a new album.
While listening to debut it was not clear where the band is heading. Thanks to the new album, everything slowly becomes clear: the chaos hatched a new idea, the band becomes a precursor of a new genre – the indie rap.
Original, varied, good compositions.
Characteristic noisy instrumental layer excellently adapted to rap.
The Scots are still uneven, but “White men …” is a brave step in the right direction.

Advertisements