Ludacris_Ludaversal_Album_Cover

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Hip-hop

Najnowszy album rapera z Atlanty.
Hip-hop.
Przeciętne, urozmaicone kompozycje.
Rap i warstwa instrumentalna nie wyróżniają się.
Gościnnie występują m.in. Miguel i Usher. Niestety goście nie zostali zagospodarowani we właściwy sposób, Ludacris nie potrafił się z nimi dobrze zgrać.
Album nie wykraczający daleko ponad przeciętność.


Translation by Google Translate:
The latest album by rapper from Atlanta.
Hip hop.
Average, varied compositions.
Rap and instrumental layer does not stand out.
Guest starring, among others, Miguel and Usher. Unfortunately, the guests were not used in the right way, Ludacris could not get comfortable with them.
The uneven album is not reaching far above mediocrity.

Advertisements