GALLOWS – DESOLATION SOUND

gallows desolation sounds

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Hardcore Punk

Nowy album angielskiego zespołu.
Muzycy poruszają się w obrębie hardcore punk.
Mało urozmaicone, szybkie kompozycje.
Wokal i instrumenty nie wyróżniają się.
Zespołowi zabrakło pomysłów, album przyzwoity, ale nic poza tym. Na plus bardziej urozmaicona końcówka.


Translation by Google Translate:
New album of the English band.
Musicians move within the genre of hardcore punk.
Little varied, fast compositions.
Vocals and instruments do not stand out.
The band run out of ideas, the decent album, but nothing else. On the plus more diversified end.

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s