gallows desolation sounds

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Hardcore Punk

Nowy album angielskiego zespołu.
Muzycy poruszają się w obrębie hardcore punk.
Mało urozmaicone, szybkie kompozycje.
Wokal i instrumenty nie wyróżniają się.
Zespołowi zabrakło pomysłów, album przyzwoity, ale nic poza tym. Na plus bardziej urozmaicona końcówka.


Translation by Google Translate:
New album of the English band.
Musicians move within the genre of hardcore punk.
Little varied, fast compositions.
Vocals and instruments do not stand out.
The band run out of ideas, the decent album, but nothing else. On the plus more diversified end.

Advertisements