Wale The_album_about_nothing

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Hip-hop

Raper z Waszyngtonu wydał kolejny album, który znalazł się na szczytach amerykańskich list.
Hip-hop.
Urozmaicone, nierówne kompozycje.
Dobry rap o charakterystycznej barwie.
Interesująca, urozmaicona warstwa instrumentalna oparta na klasycznych hip-hopowych środkach, ale nie wahająca sięgnąć nieco dalej poza granice gatunku. Znakomita produkcja.
Gościnnie wystąpili m.in. J. Cole i Usher, co najważniejsze gościnne występy zostały dobrze zaplanowane.
Największą wadą albumu jest długość. Nie udało się utrzymać wysokiego poziomu przez 60 minut. Dobry album, ale rapera stać na więcej.


Translation by Google Translate:

The rapper from Washington, released another album, which was at the top of the American charts.
Hip hop.
Varied, uneven compositions.
Good rap with a characteristic color.
Interesting, varied instrumental layer based on the classic hip-hop means, but not hesitating to reach a little further beyond the boundaries of the genre. Excellent production.
Guest starring by, among others, J. Cole, Usher, what is most important guest performances have been well planned.
The biggest drawback is the length of the album. Failed to maintain a high level for 60 minutes. Good album, but the rapper can do better.

Advertisements