All_Time_Low,_Future_Hearts_album_cover,_2015

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Pop punk

Najnowszy album amerykańskiego zespołu, album, który już jest najpopularniejszym albumem w karierze grupy.
Muzyka pop punkowa.
Przeciętne, nieoryginalne, dość urozmaicone kompozycje.
Przeciętne wokale i instrumenty.
Album jest przyzwoity, ale przeciętny. Nie po raz pierwszy popularność nie idzie w parze z klasą artystyczną.


Translation by Google Translate:
American band’s latest album, an album that already is the most popular album in the group’s career.
Pop punk.
Mediocre, unoriginal, quite varied compositions.
Average vocals and instruments.
The album is decent, but average. It is not for the first time when popularity does not go hand in hand with artistic class.

Advertisements