Django Django - Born Under Saturn

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Indie

W ostatnim czasie Londyn jest niezwykle płodny – nowy album pochodzi od debiutującego przed trzema laty zespołu.
Muzyka oparta na indie.
Zespół za wszelką cenę chce być niebanalny. Niestety niebanalność nie jest osadzona w jakimkolwiek kontekście i w konsekwencji kompozycje są co prawda bardzo urozmaicone, ale jednocześnie mało interesujące.
Wokal nie wyróżnia się, przyzwoite instrumenty.
Ewidentnie zabrakło wyczucia, album jest nieprzemyślany. Kryzys drugiej płyty w klasycznej odsłonie.
Zespół zagra na tegorocznym Openerze.


Translation by Google Translate:
In recent times, London is extremely fertile – new album comes from the band that debuted three years ago.
Music based on indie.
The band at all costs wants to be original. Unfortunately originality is not embedded in any context, and consequently the compositions are very varied indeed, but at the same time little interesting.
Vocals does not stand out, decent instruments.
The band evidently lacked a sense, the album was made unthinkingly. Second album crisis in the classic form.

Advertisements