Faith_No_More_-_Sol_Invictus_Album_Cover

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Rock

Aż 18 lat musieli czekać fani legendarnego zespołu na nowy album.
Ciężka do zaklasyfikowania muzyka.
Niezwykle urozmaicone kompozycje. Od spokojnych ballad po elementy hardcore. Znalazło się kilka przeciętnych, ale i kilka znakomitych.
Wyśmienity wokal, urozmaicenie użycia wokalu przez Mike’a Pattona zachwyca.
Bardzo dobre instrumenty,
Bardzo dobry album, zapewne dla wielu poniżej oczekiwań, niemniej jednak zespół potwierdził klasę.


Translation by Google Translate:
18 years the fans had to wait for the new album of the legendary band.
Hard to classify music.
Extremely varied compositions. From the quiet ballads to hardcore elements. It picks up some average, but several excellent tracks also.
Excellent vocal, variety of vocal use by Mike Patton delights.
Very good instruments.
Very good album, probably for many below expectations, but the band confirmed the class.

Advertisements